Na Casa de Cultura da Veiga empezará a cobrarse entrada pra ver algúas actividades concretas, a partir del ano 2016.

A entrada costará dous euros pal público en xeneral. Quedará n’ un euro pa menores de 18 anos y xubilaos. A entrada será de balde pa xente que nun teña trabayo. Os cuartos reinvertiránse en comprar material ou fer miyoras na propia Casa de Cultura da Veiga. Abel Pérez, el conceyal de Cultura, explícalo, al tempo que recorda algúa actividá destos días.