Concertos de Música en gallego-asturiano en Bual ou Tapia

El prósimo domingo 17 de xuyín, a partir das 19:30 da tarde na Praza dos Emigrantes de Bual, vai seguir el ciclo comarcal d’actividades en gallego-asturiano El Parque Histórico Fala 2016.

Nesta ocasión vai ser nel ciclo de concertos en gallego-asturiano, Conceyo de cantares, unde se vai ofrecer outra das súas actividades na comarca del Parque Histórico del Navia. Trátase d’un concerto del dúo Mestura, que vai actuar nel marco del XI Mercado Tradicional de Boal. Mestura é un dúo formao por Marisa López Diz á voz y Luis Suárez á guitarra que, por mor da súa vinculación á terra de Grandas de Salime, deixa feito búa parte da súa producción musical en gallego-asturiano, en particular a que s’axunta nel disco A terra esqueicida, editao nel ano 2014.

El Parque Histórico Fala é un ciclo d’actividades promovido dende el Oficina Cultural y Llingüística da Fundación Parque Histórico del Navia que vai incluir más de 40 accióis de promoción del gallego-asturiano pra llevar a toda a comarca del Parque Histórico durante os prósimos meses de 2016. Charlas escolares nas escolas públicas unde s’imparte el asignatura de gallego-asturiano; Conceyo de cantares, unde se poderá disfrutar de diferentes concertos musicales xunto con actividades complementarias como talleres, esposicióis, conferencias ou concertos didácticos, y el programa Lletras y autores, previsto pra os prósimos meses, nel que se quer cuntar con encontros con autores de narrativa en gallego-asturiano y presentacióis d’obras lliterarias nesta llingua, son as tres llinias d’actividades principales da programación del ciclo El Parque Histórico Fala pra esta anualidá de 2016.

El actividá El Parque Histórico Fala vai seguir coa súa programación el prósimo venres 22 de xuyín, ás 10:00 da noite. Pra esta ocasión, el grupo de rock en gallego-asturiano Bacotexo, vai ofrecer un concerto incluído dentro da programación del festival de rock Lume Fest, que se vai fer na Praza de Campogrande da villa tapiega