As instalacióis fotovoltáicas, tamén de interés pá instalacióis ganaderas

Xabiel Glez fálanos das instalacióis fotovoltáicas- as placas solares- que poden ser de interés pa úa vivienda unifamiliar pero tamén y especialmente pás explotacióis ganaderas, porque suelen ter picos de consumo de energía más altos nel vráo, condo hay qu’ enfriar a lleite ou condo se incorporán as últimas prácticas de bienestar animal, poñendo sistemas de ventilación que mantéin ás vacas núa temperatura óptima y por tanto, nas miyores condicióis pá producción láctea.