Actividades del asociación Suarón da Veiga/Vegadeo

Son varias ás actividades que prepara el asociación de xubilaos y pensionistas Suarón da Veiga, pá estas semanas que temos por delante: á Comida de Carnaval, talleres, ún viaxe a Portugal, del 9 al 13 de marzo, y outras que recorda Amable Pérez, presidente del asociación.