Cecilia Pérez (Vcpta. Fundación Parque Histórico del Navia): «temos que empezar a darnos cuenta del valor que tén este idioma propio»

PUBLICIDAD

Con Cecilia Pérez, vicepresidenta da Fundación del Parque Histórico del Navia falamos del Curso de Lingua e Cultura del Navia Eo que se tá dando xá na Casa de Cultura de Grandas, a unde tan indo 12 alumnos. Por primeira vez tá recnocido como Formación Permanente del Profesorado. Un curso “muy interesante nel que además de aprender gramática ou lliteratura, enseñánnos el entorno social y sociolingüísitico que rodía á fala”. Cecilia Pérez destaca que “á fala vei ben, aunque lo primeiro que temos que darnos cuenta é del valor que tén porque temos un idioma propio de muchísimo valor, é un patrimonio intangible que temos a suerte de llevarla dentro os que nacémos aquí, pero que tamén poden profundizar nella os de fora».

 

 

PUBLICIDAD