Cualquer momento é bon pa visitar Argul, na zona alta da Cuenta del Navia

PUBLICIDAD

Con axuda del alcalde del conceyo de Pezós, José Valledor, fixemos úa visita, guiada, por a localidá de Argul, declarada Bien de Interés Cultural fai anos, y que agora convertíose tamén, por iniciativa del Asociación Belenista de Gijón, en escenario d’un Belén navideño, nun centro comercial del centro da rexión.

PUBLICIDAD