Juan Méjica expón esculturas en San Fernando (Cádiz)

PUBLICIDAD

Con Juan Méjica- abogao, escritor, escultor- falamos del exposición que ten amañada en Cádiz, de esculturas de un tamaño ben grande, algúa das cuáles xa se puido ver en Navia fai anos. Además, tá amañando con Servando Fernández y Benjamín Méndez, úa publicación sobre os indianos.

PUBLICIDAD